Adwokat Michał Muzyczka, Adwokat Zdzisław Paszyński

Kancelarie Adwokackie, ul. Czarnieckiego 1/1, 37-500 Jarosław, tel. 16 621 21 50

Jarosławskie Kancelarie Adwokackie

Aplikant Łukasz Paszyński

Łukasz Paszyński
Aplikant Łukasz Paszyński
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia prawnicze ukończył w 2010 roku. Pracę magisterską pt. „Domniemanie ojcostwa w prawie rzymskim i we współczesnym prawie polskim” napisał w Katedrze Prawa Rzymskiego UMCS pod kierunkiem Prof. dr. hab. Krzysztofa Amielańczyka. W trakcie studiów odbył praktyki zawodowe w Kancelarii Adwokackiej w Jarosławiu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Jarosławiu. Będąc na ostatnim roku studiów ukończył kursy: Mediatora sądowego i Doradztwa ds. pozyskiwania funduszy europejskich organizowany przez Ośrodek Konsultacyjno-Mediacyjny w Lublinie. Obecnie współpracuje z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego, gdzie uczestniczy w programie bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, starszych i niepełnosprawnych. Odbywa aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie od 2011r.