Adwokat Michał Muzyczka, Adwokat Zdzisław Paszyński

Kancelarie Adwokackie, ul. Czarnieckiego 1/1, 37-500 Jarosław, tel. 16 621 21 50

Jarosławskie Kancelarie Adwokackie

Aplikantka Sylwia Kaszycka

Sylwia Kaszycka
Aplikantka Sylwia Kaszycka
Absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. Studia Prawnicze ukończyła w 2012r., obrona pracy magisterskiej pt. "Zasada domniemania niewinności w procesie karnym". W trakcie studiów odbyła praktyki w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu, gdzie zdobywała podstawową wiedzę na temat działania organów wymiaru sprawiedliwości oraz sposobu pracy zawodowych prawników. Swoją praktykę prawną zdobywała w Biurze Informacji Obywatelskiej, które działa w ramach Stowarzyszenia "Czajnia" w Tomaszowie Lubelskim, gdzie sporządzała projekty pism procesowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego i administracyjnego oraz nabierała doświadczenia w rozwiązywaniu spraw z tego zakresu. Obecnie współpracuje z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego, gdzie uczestniczy w programie bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, starszych i niepełnosprawnych. Odbywa aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie od 2013r.