Adwokat Michał Muzyczka, Adwokat Łukasz Paszyński

Kancelarie Adwokackie, ul. Czarnieckiego 1/1, 37-500 Jarosław, tel. 16 621 21 50

Jarosławskie Kancelarie Adwokackie

O Nas

Michał Muzyczka
Adwokat Michał Muzyczka
jest absolwentem Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia zakończył w 2006r. obroną pracy magisterskiej pt. „Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego”. W latach 2006-2009 kontynuował naukę w ramach etatowej aplikacji sądowej w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, połączonej z pracą we wszystkich wydziałach Sądu Okręgowego w Zamościu i Sądu Rejonowego w Biłgoraju, a nadto w Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Lublinie i w Prokuraturze Rejonowej w Biłgoraju.

Czytaj więcej
Łukasz Paszyński
Adwokat Łukasz Paszyński
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia prawnicze ukończył w 2010 roku. Pracę magisterską pt. „Domniemanie ojcostwa w prawie rzymskim i we współczesnym prawie polskim” napisał w Katedrze Prawa Rzymskiego UMCS pod kierunkiem Prof. dr. hab. Krzysztofa Amielańczyka. W trakcie studiów odbył praktyki zawodowe w Kancelarii Adwokackiej w Jarosławiu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Jarosławiu. Będąc na ostatnim roku studiów ukończył kursy: Mediatora sądowego i Doradztwa ds. pozyskiwania funduszy europejskich organizowany przez Ośrodek Konsultacyjno-Mediacyjny w Lublinie. Obecnie współpracuje z Podkarpacką Fundacją Pomocy i Rozwoju, gdzie uczestniczy w programie bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, starszych i niepełnosprawnych. Prowadzi Kancelarię Adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie od 2014r.Sylwia Kaszycka
Aplikantka Sylwia Kaszycka
Absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. Studia Prawnicze ukończyła w 2012r., obrona pracy magisterskiej pt. "Zasada domniemania niewinności w procesie karnym". W trakcie studiów odbyła praktyki w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu, gdzie zdobywała podstawową wiedzę na temat działania organów wymiaru sprawiedliwości oraz sposobu pracy zawodowych prawników. Swoją praktykę prawną zdobywała w Biurze Informacji Obywatelskiej, które działa w ramach Stowarzyszenia "Czajnia" w Tomaszowie Lubelskim, gdzie sporządzała projekty pism procesowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego i administracyjnego oraz nabierała doświadczenia w rozwiązywaniu spraw z tego zakresu. Obecnie współpracuje z Podkarpacką Fundacją Pomocy i Rozwoju, gdzie uczestniczy w programie bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, starszych i niepełnosprawnych. Odbywa aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie od 2013r.Joanna Hagel
Starszy Asystent Joanna Chudy
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Administracja. Odbyła praktykę w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Od 2011r. kieruje biurem Kancelarii adw. Michała Muzyczki, m.in. prowadzi kalendarz spotkań, korespondencję e-mail i odpowiada za kontakt telefoniczny z Klientami. Ponadto udziela Klientom niezbędnych informacji o sprawach prowadzonych przez Kancelarię. Jest również odpowiedzialna za bieżący nadzór nad terminowością prowadzonych spraw i tokiem postępowań egzekucyjnych.
Dziękujemy za dotychczasową współpracę Adwokatowi Zdzisławowi Paszyńskiemu, który przeniósł się obecnie do osobnej Kancelarii.

adw. Zdzisław Paszyński
Adwokat Zdzisław Paszyński
Dyplom ukończenia wyższych studiów i tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zawód wykonuje od roku 1985 świadcząc usługi dla przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni i spółek prawa handlowego. Obsługiwał Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Jarosławiu, Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowego „PZZ” w Jarosławiu, Spółkę Agencji Rynku Rolnego w Jarosławiu, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Odział w Przeworsku. Jako syndyk prowadził postępowania upadłościowe. Adwokat Zdzisław Paszyński prowadzi sprawy w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa karnego, prawa pracy, prawa gospodarczego.

Czytaj więcej
Dziękujemy za dotychczasową współpracę Adwokatom Barbarze Sytej i Bartłomiejowi Witek.