Adwokat Michał Muzyczka, Adwokat Łukasz Paszyński

Kancelarie Adwokackie, ul. Czarnieckiego 1/1, 37-500 Jarosław, tel. 16 621 21 50

Jarosławskie Kancelarie Adwokackie

Michał Muzyczka

Michał Muzyczka
Adwokat Michał Muzyczka
Ukończył studnia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, obronił pracę magisterską pn. „Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego”. W latach 2006-2009 kontynuował naukę w ramach etatowej aplikacji sądowej w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, połączonej z pracą we wszystkich wydziałach Sądu Okręgowego w Zamościu i Sądu Rejonowego w Biłgoraju, a nadto w Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Lublinie i w Prokuraturze Rejonowej w Biłgoraju. Po zdanym egzaminie sędziowskim (wrzesień 2009r.) uzyskał wpis na listę adwokatów w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Rzeszowie, w ramach której prowadzi prężnie działającą od 2010r. Kancelarię w Jarosławiu i zajmuje się stałą obsługą Gmin i firm.

W trakcie studiów działał w ramach Kliniki Prawa Karnego KUL, gdzie pod okiem praktyków udzielał pomocy prawnej osobom niezamożnym. Podobną działalność prowadził również jako wolontariusz w Stowarzyszeniu Asocjacje w Lublinie. Kolejnym etapem zdobywania umiejętności prawniczych były praktyki w Kancelarii Notariusza Bogdana Stybla w Jarosławiu.

Podczas studiów zainteresował się również działalnością organizacji pozarządowych. Uczestniczył w Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych poświęconych tej właśnie tematyce (3 semestry). Brał udział w Akademii Innowatorów Społecznych organizowanej przez Stowarzyszenie Ashoka, w ramach której odbył wiele spotkań i szkoleń ze znanymi działaczami społecznymi, m.in. z Fundacji Barka, Fundacji Batorego, czy Fundacji Rozwoju Demokracji. Odbywał również praktyki w Biurze Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w Warszawie, organizacji która wspiera wszelką aktywność obywatelską - w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne - w ich działaniach na rzecz dobra publicznego.

Od pierwszych klas szkolnych zawsze angażował się w życie społeczne, na początku w swojej szkole i Parafii oraz w Ruchach Młodzieżowych, a później, już na studiach m.in. jako starosta i w Organizacjach zajmujących się udzielaniem porad prawnych oraz integracją różnych społeczności lokalnych. Przez wiele lat podczas wakacji był opiekunem na turnusach dla młodzieży w Bieszczadach. Współzałożyciel i twórca statutów kilku stowarzyszeń, w tym Stowarzyszenia Katolickiego "Ruch Apostolstwa Młodzieży", a ostatnio uczestniczył w tworzeniu Podkarpackiej Fundacji Pomocy i Rozwoju, która zajmuje się w Naszym Mieście i na terenie lokalnych Gmin pomocą osobom starszym, wykluczonym i niezamożnym. W ramach tej organizacji angażuje się w udzielanie darmowych porad prawnych i w zajęcia z młodzieżą ponadgimnazjalną z zakresu przepisów prawa i praktycznego przygotowywania pism do sądów i urzędów .

Dodatkowo od wejścia Polski do Unii Europejskiej zaangażował się w tematykę związaną z uzyskiwaniem dotacji z Funduszy Europejskich. Do swoich sukcesów może zaliczyć przygotowywanie wniosków i studiów wykonalności m.in. dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu oraz dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu (na budynek nowej siedziby przy ul. Poniatowskiego). Choć w tym zakresie zaprzestał działalności od momentu rozpoczęcia wykonywania zawodu adwokata, doświadczenia zdobyte w tej dziedzinie ułatwiają świadczenie pomocy prawnej klientom zawierającym nierzadko skomplikowane kontrakty na dofinansowanie ze środków UE, czy realizację inwestycji budowlanych.

Adwokat Michał Muzyczka specjalizuje się w sprawach cywilnych oraz gospodarczych, a nadto w stałej obsłudze podmiotów gospodarczych m.in. w zakresie realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE oraz inwestycji budowlanych. Dodatkowo zajmuje się sprawami dotyczącymi tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji. Prowadzi również sprawy z zakresu prawa rodzinnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, karne i wykroczeń oraz sprawy administracyjne.

W ramach dotychczasowej kariery prawniczej prowadził m.in. sprawy osób represjonowanych przez władze PRL, w tym dzieci więźniarek politycznych urodzonych w 1948r. w twierdzy Rzeszowskiej. Ponadto prowadził sprawy osób pozbawionych majątku na skutek wysiedleń z byłych terenów RP na wschodzie, a także na skutek represjonowania przez władze PRL za działalność opozycyjną i wyznaniową.

Czytaj więcej na temat kandydowania adw. Michała Muzyczki w Wyborach Samorządowych 2014