Adwokat Michał Muzyczka, Adwokat Zdzisław Paszyński

Kancelarie Adwokackie, ul. Czarnieckiego 1/1, 37-500 Jarosław, tel. 16 621 21 50

Jarosławskie Kancelarie Adwokackie

Adwokat Zdzisław Paszyński

Zdzisław Paszyński
Adwokat Zdzisław Paszyński
Dyplom ukończenia wyższych studiów i tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską pod tytułem: „GROŹBA KARALNA” napisał pod kierunkiem doc. dr Czesława Gofronia w Zakładzie Prawa Karnego i Kryminologii UMCS w Lublinie. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył studia podyplomowe. Aplikację sędziowską odbył w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Zawód wykonuje od roku 1985 świadcząc usługi dla przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni i spółek prawa handlowego. Obsługiwał Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Jarosławiu, Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowego „PZZ” w Jarosławiu, Spółkę Agencji Rynku Rolnego w Jarosławiu, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Odział w Przeworsku. Jako syndyk prowadził postępowania upadłościowe. Opracował statuty i przygotował do rejestracji Stowarzyszenie im Ojca Pio w Radawie, Fundację „Pomocna Dłoń” w Jarosławiu. Prowadził procesy represjonowanych przez władze PRL za działalność opozycyjną i internowanych w okresie stanu wojennego. Udzielał charytatywnie porad i pomocy prawnej w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowych „Solidarność” Oddział w Jarosławiu , przy Parafii pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu, przy parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu jak również w ramach programu „Bezpieczne Miasto” w Urzędzie Miasta Jarosław. Do 2002 roku wykonywał zawód adwokata w Zespole Adwokackim w Przeworsku, następnie w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Przeworsku. Od roku 2002 wykonuje zawód adwokata w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Jarosławiu. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Członek Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Adwokat Zdzisław Paszyński prowadzi sprawy w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa karnego, prawa pracy, prawa gospodarczego.